Bewust Bodemgebruik: volhoudbaar landgebruik

 

Er is onlangs een folder verschenen van Bewust Bodemgebruik, waarin Volhoudbaar Landgebruik centraal staat. In die folder worden wat cijfers en gegevens genoemd, maar gezien de aard van de publicatie geen lange referentielijst. Voor een aantal cijfers heb ik hier wat referenties verzameld:

referenties folder

.regeneratie-volhoudbaar-landgebruik-2

pag1

[1] 1 druppel per 5 jaar op die 2 hectare: blog

http://ronaldrovers.nl/fossils-versus-renewables-embodied-land/

[2] ijzererts groeit aan: zie het essay hier.

.

pag 3

[3] Exergie: – boek Gebroken Kringlopen. Naar een volhoudbaar gebruik van bronnen, Ronald Rovers, Uitg Eburon, isbn 9789463012034

.

pag 4

[4] elektrische auto : Boek From Follows Fysics, 2021, ronald rovers, uitg: RiBuilT, isbn 9789083144115. https://www.ribuilt.eu/winkel/ het betreffende hoofdstuk is ook los hier te lezen: http://ronaldrovers.nl/elektrische-autos-het-bredere-plaatje/

[5] aangroei anorganische materialen: zie Essay 2/2 hier

[6] land als conversiemachine, ruimte tijd : Essay 1/2 (volgt)

[7] Maxergy / embodied land : deze website

.

pag 5

[8] circulaire energie : Rovers R.,et all, Closing Cycles: Circular Energy, the missing link,5th International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS5) , 09 -11 July, 2017, NISYROS – GREECE. https://www.researchgate.net/publication/318318419_Closing_Cycles_Circular_Energy_the_missing_link

[9] lantaarnpaal: studie: zie rapport hier

.

pag 6

[11] hernieuwbare materialen transitie : artikel: http://ronaldrovers.nl/biomassa-groei-is-referentie-van-alles-terug-naar-de-bossen/

[12] biobased bouwen: 800.000 ha: artikel http://ronaldrovers.nl/discussie-nav-800-000-hectare-voor-biobased-materiaal/